Brzy ve vašem mobilu


Minuty Medical Tribune přinášejí novinky ze světa medicíny a farmacie moderní formou videozpravodajství. Zprávy budou kdykoli a kdekoli k dispozici ve vašem mobilu nebo e-mailu. Minuty MT jsou krátké a přehledné s možností prokliku na podrobnější informace v textové podobě. Minuty MT jsou společným projektem MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o., a Mobymedia CZ s. r. o., spojujeme to nejlepší z obou partnerů.

Registrace


Dostáváte jen ty zprávy, které chcete odebírat, máte možnost volby specializovaných kanálů dle odborného zaměření. Videozprávy budou rychlé, aktuální, nezávislé a je jich více než v tištěném médiu. Odběr zpráv je zdarma.

povinný údaj
volitelný údaj

Mám zájem o zpravodajství:

Služba je určena odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby minutymt.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb minutymt.cz.